ISTORIJA KINOLOŠKOG SAVEZA REPUBLIKE SRPSKE

 

 

I – Organizovanje kinologije na prostorima bivše zajedničke države

 

      Jugoslovenski kinološki savez (Jugoslavenska kinološka zveza) osnovan je 1924. godine u Ljubljani, u Sloveniji, gdje je bila najjača kinološka aktivnost u novoformiranoj državnoj zajednici poslije Prvog svjetskog rata. Godine 1928. uspostavlja vezu sa Međunarodnom kinološkom federacijom (FCI), a 25.02.1929. godine Jugoslovenski kinološki savez primljen je kao pridružen, a 02.04.1936. godine kao federativni član FCI-a. Prvo kinološko društvo na ovim prostorima osnovano je u Zagrebu 1930. godine, a u Beogradu 1931. godine. Društva su bila opšteg tipa sa pretežno lovačkim psima i obadva je osnovao artiljerski pukovnik Dragoljub Nikolajević, odgajivač Poentera. Jugoslovenski kinološki savez imao je dva puta predsedničko mesto u Međunarodnoj kinološkoj federaciji. Dr Ivan Lovrenčić od 1939. kada je izabran za potpredsjednika, potpredsjednik je sledeće godine predsjednik FCI. Kako je FCI prestao sa radom 1940. zbog II svjetskog rata, tako da je doktor Lovrenčić vršio dužnost predsjednika FCI do 1949, kada je FCI nastavila sa radom. Predsjednik FCI bio je i  Miloš Carević, ministar u Vladi Socijalističke Republike Srbije, od 1957. do 1958. godine, veliki pobornik za afirmaciju Jugoslavije u kinološkom svijetu.

        Dr Ivan Lovrenčić slovenski

     advokat jedan od osnivača JKS

 

II – Kinologija na prostorima Bosne i Hercegovine

 

      Kinološka aktivnost u jednoj zemlji (teritoriji) počinje držanjem i odgojem čistokrvnih pasa i uvijek je to u pravilu prije početka  organizovanog kinološkog rada i bilježenja istog. Kod nas u BiH poslije Drugog svjetskog rata formiran je Kinološki savez BiH kao jedan od ravnopravnih članova Jugoslovenskog kinološkog saveza (koji je bio član FCI-a). Ovakav način kinološkog organizovanja u Socijalističkoj republici Bosni i Hercegovini je potrajao do kraja 60-tih godina prošlog vijeka, tj.  kada Kinološki savez BiH formalno prestaje sa radom i gasi se. Njegovo mjesto člana u Jugoslovenskom kinološkom savezu zauzima Savjet za kinologiju koji je bio tijelo (sekcija) Saveza lovačkih organizacija Bosne i Hercegovine. Takav način organizovanja kinologije na našim prostorima je nastao kao posljedica dominantnog odnosa "lovne" nad "nelovnom" kinologijom u Bosni i Hercegovini. Krajem 80-tih godina prošlog vijeka u BiH se počinju formirati kinološka društva na inicijativu vlasnika nelovnih pasa koji nisu bili zadovoljni tadašnjim načinom kinološkog organizovanja. U Doboju je pred početak rata održana skupština koja je izvršila pripreme za formiranje kinološkog saveza u Bosni i Hercegovini, ali je ove aktivnosti prekinuo rat koji je zahvatio Bosnu i Hercegovinu.

Naslovna strana kataloga CAC Doboj 2005

 

III – Formiranje Kinološkog saveza Republike Srpske

 

      Na inicijativu Miroslava Gajića u toku rata (1994.) i nekoliko entuzijasta formirano je prvo kinološko društvo u Republici Srpskoj, Kinološko društvo Banja Luka, poslije koga su formirana kinološka društva u Prnjavoru (1995.) i Gradišci (1996.) što će biti okosnica formiranja Kinološkog saveza Republike Srpske. U prostorijama Veterinarskog zavoda "Dr Vaso Butozan" u Banjoj Luci 23.02.1996. godine formiran je Inicijativni odbor za formiranje KSRS. Predsjednik Inicijativnog odbora je g-din. Nebojša Švraka iz Gradiške.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Milenko Šarić

prvi predsjednik KS RS

U amfiteatru Poljoprivrednog fakulteta 09.03.1996. godine održana je Osnivačka skupština KSRS, a za Predsjednika Saveza jednoglasno izabran profesor Milenko Šarić a za Potpredsjednike Rade Pajić i Nebojša Švraka a Miroslav Gajić za sekretara Saveza.

 

KSRS je kod nadležnog suda registrovan pod brojem RG -49/96 dana 09.04.1996. godine. Registrovanje Saveza omogućilo je njenim članicama prijavljivanje legala uz važeće rodovnike preko JKS/KSS uz veliku podršku i pomoć g-dina Nikole Sjekloće, Predsjednika JKS-a, Dušana Nešića i Mahmoud Al Dagistani, Predsjednika i Sekretara KSS, kao i nesebičnu pomoć kinoloških sudija Evice Mišić i Biljane Džigurski.

 

Kinološko društvo Gradiška je organizovalo prvu ocjensku smotru pasa svih rasa u aprilu te godine, Kinološko društvo Banja Luka u maju, Kinološko društvo društvo Brčko i Kinološko društvo Prijedor u septembru, Kinološko društvo Semberija-Bijeljina u oktobru.Prvi Ispit urođenih osobina za lovačke pse bili su u organizaciji kinoloških udruženja iz Kozarske Dubice i Gradiške.

 

31.08.2014. CACIB Gradiška 2014 - SUPER BIS           

 

IV – Formiranje Unije kinoloških saveza u Bosni i Hercegovini

 

      Iz razloga potrebe i jasnih stavova Međunarodne kinološke federacije oko članstva u FCI nametnula se ideja za formiranje krovne kinološke organizacije na nivou BiH. Te aktivnosti su počele 1999. godine i završavaju Osnivačkom skupštinom Unije kinoloških saveza u Bosni i Hercegovini, održanom 06.06.2000. godine u Vitezu. Po formiranju KSuBIH upućen je zahtjev za učlanjenje u FCI. Značajan datum za kinologiju u BiH je 06.02.2002. godine kada je potpisan Ugovor o pridruženom članstvu između FCI-a i UKSuBiH. Tada je prvi put BiH dobila pravo na izdavanje svojih rodovnika, kao i na organizovanje međunarodnih izložbi. Usljed nagomilanih problema, te nemogućnosti normalnog funkcionisanja i dogovora na nivou kinologije BiH, FCI je privremeno raskinuo ugovor sa UKSuBiH krajem 2008. godine i taj period traje do 2012. godine.

Potpisivanje sporazuma o pristupanju FCI Beograd,06.02.2002.

 

V – Formiranje Kinološkog saveza u Bosni i Hercegovini

 

Ugovor sa FCI o pridruženom članstvu,01.12.2012.

 

      Kinološki savez Republike Srpske, Bosanski kinološki savez i Kinološki savez Herceg Bosne 14.03.2012. godine u Širokom Brijegu potpisali su sporazum o osnivanju krovne kinološke organizacije na nivou BiH, pod nazivom "Kinološki savez u Bosni i Hercegovini", koji je registrovan u Ministarstvu pravde BiH 28.05.2012. godine pod brojem 1265. Nakon registracije ponovo se uspostavila normalna komunikacija sa FCI koja je dovela do ponovnog potpisivanja Ugovora  o pridruženom članstvu 01.12.2012. godine. Kada se sagledaju i sumiraju svi rezultati do danas može se sa sigurnošću konstatovati da je urađeno mnogo, ali nedovoljno, na razvoju, afirmaciji, unapređenju kinologije kod nas. U prilog ovome govore i činjenice da je broj manifestacija u 2015. godini 27 i da Savez sada broji 36 članica.

 

Kinološka akademija 29.11.2014. Rakovačke bare

 

 

 

 

Copyright © 2013 KSRS - Banja Luka.